Norsk regelverk

Våre kontrakter er basert på norsk lov, og vi følger aller standarder, pålegg og krav som et minimum i våre leveranser. Ikke minst toleranser, som en av de viktigste kravene som kunder har. Vi har fastpris og er ferdig til kontraktfestet tid. Vi gir ferdigattest på baderom med bildedokumentasjon.

Vi følger alle retningslinjer som er gitt i SINTEF Byggforskserien (https://www.byggforsk.no/). Byggforskserien gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger. Løsningene i Byggforskserien er veldokumenterte og robuste, de kan brukes over hele landet og de oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK).

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anbefaler å bruke Byggforskserien som dokumentasjon under byggingen, som grunnlag for kontrollplaner og sjekklister, og til generell kompetanseutvikling.

Alle våre kontrakter er i samsvar med Norsk Standard NS 8405 og NS 8406, mens mengdefortegnelse som er en del av kontrakter følges i henhold til NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

Kontakt oss