Kvalitetssikring

Å kvalitetssikre alt arbeid vi utfører er en viktig del av oppussingsarbeidet. Elite Oppussing AS har lang erfaring med kvalitetssikring fra flere store prosjekter i Norge. For hvert prosjektet blir det lagt til en kvalitetsikringsplan som skal følges tett i løpet av hele oppdraget. Kunder får tilgang til planen og deltar i sluttbefaringer på hver deloppgave. Overtagelse skjer etter alle punkter som kunden har påpekt at skal bli utbedret. På denne måten sikres kundetilfredshet, og erfaringsoverføring videre i vår organisasjon.

Kontakt oss