Prosjektledelse er inkludert i pristilbudet

Elite Oppussing AS inkluderer prosjektledelse i pristilbudet. Det inkluderes prosjektansvarlig i hver eneste prosjektet – denne rollen dekker alt fra befaring, tilbud og kontrakt til fakturering og sluttdokumentasjon. «One point contact»-prinsippet er en av de viktigste pilarene og suksessfaktorer i et godt gjennomført prosjekt. Prosjektleder vil være primærkontakt gjennom selve oppussingen, og skal fungere som et viktig bindeledd mellom kunde og de som utfører de ulike oppgavene.

Prosjektlederne har god kompetanse på prosjektledelse. De kontrollerer informasjonsflyten, koordinere de ulike faggruppene og sikrer fremdriften i prosjektet.

Første befaring, prosjektledelse og oppfølginger er inkludert i våre tilbud.

Kontakt oss