Fremdriftsplanlegging og Oppfølging

Prosjektledelse utføres ved hjelp av Asana-appen, som er utviklet av Facebooks medgrunnlegger Dustin Moskovitz. Fremdriftsplaner blir lagt for alle våre prosjekter og blir presentert for kunder. Kundene får også tilgang til å påvirke fremdriftsplanleggingen.

Alle våre medarbeidere koordineres gjennom appen (med arbeidsoppgaver, materiell, tidsperspektiver, bilder o.l.). Kunder får brukertilgang til appen, og kan daglig undersøke fremdriften på oppussingsprosjekter.

Prosjektleder vil lede og koordinere arbeidet som utføres. Prosjektleder skal sikre at fremdriftsplan overholdes og justeres etter aktuell fremdrift og kundens behov.

Kontakt oss